меню

Lash Moda Фаворит успіху 2017
 • Русский
 • Українська
Київ

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

 1. Загальні положення
  1. ФОП «Берьозіна Наталя Валентинівна», далі «Продавець» публікує Публічну оферту про продаж послуг, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця www.lash.moda.
  2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу, даний документ є публічною офертою, і в разі прийняття викладених нижче умов фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, здійснює оплату послуг Продавця відповідно до умов цього Договору. Відповідно до ч.2 статті 642 Цивільного кодексу України, оплата послуг Покупцем є акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення Договору на умовах, викладених в оферті.
  3. На підставі вищевикладеного, уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Вам пропонується відмовитися від використання Послуг, що надаються Продавцем.
  4. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
   • "Оферта" - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі (громадянину), укласти з ним договір надання послуг (далі - "Договір") на існуючих умовах, що містяться в Договорі, включаючи всі його положення.
   • "Продавець - компанія, що надає Послугу, представлену на інтернет-сайті.
   • "Покупець" - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, що містяться в Договорі.
   • "Акцепт" - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.
   • "Послуга" - перелік послуг, що надаються Продавцем, перелік яких зазначений на офіційному інтернет-сайті.
   • "Замовлення" - окремі позиції з переліку послуг, зазначені Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті.
   • Цей договір оферти складений відповідно до "Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями", затвердженими постановою Мінекономіки від 19.04.2007 № 103
 2. Предмет договору
  1. Продавець надає послуги відповідно до діючих цін, опублікованих на інтернет-сайті Продавця, а Покупець здійснює оплату послуг відповідно до умов цього Договору.
  2. Цей Договір є офіційним документом Продавця і невід'ємною частиною Оферти. Діюча версія цього Договору розміщена на інтернет-сайті Продавця www.lash.moda.
 3. Розміщення Замовлення
  1. Замовлення Послуги здійснюється Покупцем шляхом вибору позиції яка його зацікавила через інтернет-сайт Продавця або по телефону.
  2. При розміщенні Замовлення на інтернет-сайті Продавця Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію про себе:
   • прізвище, ім'я, по батькові (російською або українською мовою);
   • адреса електронної пошти;
   • контактні телефони.
  3. Прийняття Покупцем умов цього Договору здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на інтернет-сайті Продавця, а також повної оплати обраної послуги. Продавець зобов'язується не повідомляти реєстраційні дані Покупця на інтернет-сайті www.lash.moda, а також іншу інформацію, що стосується особистих даних Покупця, особам, які не мають відношення до виконання Замовлення. Затвердивши Замовлення обраної послуги, Покупець надає Продавцю необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п.3.2. цього Договору.
  4. Покупець несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення.
  5. Всі інформаційні матеріали, представлені на інтернет-сайті www.lash.moda. мають довідковий характер. В разі виникнення у Покупця питань, що стосуються виконання Послуги, перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Продавця або надіслати запит на адресу електронної пошти lashmoda@gmail.com.
 4. Терміни виконання Замовлення
  1. Термін, в який Продавець зобов'язується виконати Замовлення, становить від трьох робочих днів до трьох календарних місяців.
  2. Замовлення вважається виконаним в момент надання Послуги Покупцеві. Підписуючись в «Інформованій згоді» Покупець підтверджує виконання Замовлення.
  3. В разі надання Покупцем недостовірної інформації про його контактні данні або складі Замовлення Продавець за неналежне виконання Замовлення відповідальності не несе.
 5. Оплата замовлення
  1. Оплата за Послугу здійснюється двома способами:
   • Шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, за допомогою апарату еквайрингу в офісі Продавця, використовуючи банківську карту, не пізніше 2 (двох) годин з моменту бронювання процедури.
   • Шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, за допомогою інтернет-еквайрінгу провайдера Paymaster, використовуючи будь-який запропонований спосіб оплати, не пізніше 2 (двох) годин з моменту бронювання процедури.
   • Через готівковий розрахунок в офісі Продавця, не пізніше 2 (двох) годин з моменту бронювання процедури.
  2. Вартість послуг за цим договором визначається на підставі Прайс-листа Продавця.
  3. Ціни на Послуги, зазначені на інтернет-сайті, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. В разі зміни ціни на замовлені позиції Послуги, Продавець зобов'язується в найкоротші терміни проінформувати Покупця про таку зміну. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення. В разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 7 календарних днів з моменту розміщення замовлення.
  4. Оплата Покупцем самостійно розміщеної Послуги на інтернет-сайті означає згоду Покупця з умовами цього Договору. День оплати Замовлення є датою укладення Договору оферти між Продавцем і Покупцем.
  5. В разі оформлення Замовником відповідно до пункту 3.1 цього Договору заявки на послуги Покупець зобов'язаний провести часткову попередню оплату замовленої послуги в розмірі 150 (сто п'ятдесят) грн. Остаточний розрахунок здійснюється шляхом розрахунку відразу після надання Замовнику косметичних послуг з урахуванням попередньо здійсненої Покупцем оплати.
  6. Покупець зобов'язаний у випадку неможливості з'явитися до Виконавця на вказаний в заявці час завчасно (не пізніше, ніж за 36 годин до часу надання послуги) повідомити про це Замовника.
  7. Якщо Покупець раніше вже подавав Виконавцю заявку на надання послуг відповідно до пункту 3.1 цього договору, але не з'явився в зазначений в заявці час для отримання косметичних послуг або запізнився більш ніж на 20 (двадцять) хвилин, при цьому не повідомивши завчасно (не пізніше ніж за 36 годин до часу надання послуги) Продавцю про неможливість з'явитися в зазначений в заявці час, при подачі нової заявки Замовник зобов'язаний провести часткову попередню оплату будь-якої послуги що замовляється в розмірі 150 (сто п'ятдесят) грн. незалежно від її вартості. Остаточний розрахунок здійснюється відразу після надання Покупцеві косметичних послуг.
  8. Якщо Покупець не повідомив заздалегідь (не пізніше, ніж за 24 години до часу надання послуги) Продавцю про неможливість з'явитися в зазначений в заявці час, то неявка Покупця для отримання косметичних послуг, а також запізнення більш ніж на 20 (двадцять) хвилин позбавляють Покупця можливості отримати назад здійснену ним попередню оплату. В цьому випадку послуга вважається наданою.
  9. Якщо Покупець повідомив Продавця про неможливість з'явитися в зазначений в заявці час не пізніше, ніж за 36 годин до часу надання послуги, то Покупець має право отримати назад здійснену ним попередню оплату (сума буде повернена Покупцеві протягом 30 днів) або подати нову заявку на інший час в межах (2) двох місяців.
 6. Права, обов'язки і відповідальність
  1. Продавець має право передавати свої права та обов'язки по виконанню Замовлень третім особам.
  2. Відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, справжня оферта не є безвідкличною. Продавець має право відмовити в розміщенні Замовлення особам, що виражають незгоду з умовами цього Договору.
  3. Всі претензії щодо неналежного виконання замовлення Покупець має право направити на адресу електронної пошти lashmoda@gmail.com. або поштою на юридичну адресу компанії Продавця. Вся інформація, що надійшла обробляється в найкоротші терміни.
  4. Студія залишає за собою право відмовити в процедурі, якщо вона може нашкодити здоров'ю або зовнішньому вигляду клієнта.
 7. Персональні дані
  1. Продавець збирає і обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім'я, по батькові Покупця; контактні телефони) з метою: - виконання умов цього Договору.
  2. Здійснюючи Замовлення Послуги через Інтернет-сайт www.lash.moda, Покупець дає згоду на збір і обробку персональних даних про себе з метою здійснення виконання умов цього Договору.
  3. При зборі та обробці персональних даних Покупців Продавець не переслідує інших цілей, окрім встановлених в п. 7.1. цього Договору.
  4. Доступ до персональних даних Покупців мають тільки особи, які мають безпосереднє відношення до виконання Замовлень, а саме Продавець (ФОП «Берьозіна Н.В.»).
  5. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.
  6. Продавець зобов'язується нікому не продавати або надавати будь-яку персональну інформацію без Вашого дозволу. «ФОП Берьозіна Н.В.» вважає своїм обов'язком захищати конфіденційність відвідувачів нашого сайту. «ФОП Берьозіна Н.В.» ніколи не буде використовувати будь-яку персональну інформацію, зібрану на цьому сайті, для будь-яких цілей, крім внутрішнього користування. З будь-якими питаннями або зауваженнями щодо конфіденційності звертайтеся до нас за адресою lashmoda@gmail.com Нижче наведено опис типів інформації, що збирається про відвідувачів даного сайту.
   Анонімна інформація
   «ФОП Берьозіна Н.В.» відстежує активність відвідувачів нашого сайту за допомогою IP-адрес і створює тимчасові cookie-файли для відстеження сеансів користувачів. Ці дані допомагають нам відстежувати кількість відвідувачів і сприяють динамічності нашого сайту. Ця інформація ніяким чином не пов'язана з вашою особистою інформацією (ім'ям, адресою і т.д.). Вона не розкриває особистість користувача.
   Реєстраційна інформація
   Якщо відвідувач сайту заповнює реєстраційну форму, зазначена в ній інформація буде використовуватися тільки для зв'язку з «ФОП Берьозіна Н.В.». Ніхто, крім компанії «ФОП Берьозіна Н.В.» або уповноважених нею торгових представників, не матиме доступу до Вашої персональної інформації. Політика конфіденційності третіх сторін. Пам'ятайте, що інші веб-сайти, до яких Ви можете звертатися через наш сайт, можуть збирати персональну інформацію про Вас. Дійсна політика конфіденційності «ФОП Берьозіна Н.В.» не поширюється на прийняті такими сторонніми веб-сайтами правила поводження з інформацією.
  7. Покупець погоджується з отриманням інформаційних розсилок.
 8. Реквізити

  ФОП Берьозіна Наталія Валентинівна
  Код ЄДРОПОУ 3142019246
  Поточний рахунок: № 26009052752302
  В ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299